Bài tập ví dụ hàm Countif – Hàm đếm có điều kiện trong Excel. Khi đếm có nhiều điều kiện, bạn có thể dùng hàm Countifs, tuy nhiên nếu bạn dùng Excel 2003 (chưa có hàm Countifs), bạn có thể dùng công thức mảng.
– Xem video hướng dẫn sử dụng công thức mảng Sum(if):
– Link tải file excel thực hành:
ĐỀ NGHỊ XEM THÊM:
– Các tuyệt chiêu hay trong Excel:
– Các video hướng dẫn các hàm Excel:
– Bài tập Excel cơ bản có lời giải:
– Bài tập Excel nâng cao có lời giải:
– Các tuyệt chiêu hay trong Word:
– Like và theo dõi Fanpage của chúng tôi:

Tag: sử dụng hàm countif trong excel, hàm countif, cách dùng hàm countif, hàm countif trong excel, hàm đếm có điều kiện, đếm có điều kiện trong excel, bài tập hàm countif, bài tập ví dụ, Microsoft Excel, hàm đếm có điều kiện trong Excel, bài tập thực hành, sử dụng hàm đếm trong excel, hàm đếm trong excel, hàm đếm, công thức mảng, công thức mảng sumif, cách đếm dữ liệu trong excel, đếm số người cùng họ trong excel, Đếm những tên riêng trong Excel

Xem thêm: https://tinhọc.vn/category/internet

Nguồn: https://tinhọc.vn